SAC Accounting Service
#



ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม




ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม


รับสอนบัญชี

เราให้บริการ รับสอนบัญชี แบบตัวต่อตัวซึ่งคุณสามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ที่คุณสะดวกได้ (กรณีให้ไปสอนนอกสถานที่ จะมีค่าเดินทางเพิ่ม) และเนื่องจากเป็นการสอนบัญชีแบบตัวต่อตัว เราจะปรับเนื้อหาการเรียนการสอนให้ตรงกับธุรกิจของลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกเนื้อหาที่สนใจอยากเรียนเป็นพิเศษ เพื่อให้ทางผู้สอนจัดเตรียมเนื้อหาได้

เนื่องจากเราอยู่ในแวดวงของนักบัญชี เราได้ทำการรวบรวมนักบัญชี ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษี เจ้าหน้าที่กรมสรรพากร ผู้ตรวจสอบบัญชีบัญชี ซึ่งแต่ละคนมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจที่แตกต่างกัน ผู้ประกอบการจะได้เรียนกับผู้เชี่ยวชาญโดยตรงในแต่ละประเภทธุรกิจที่ตรงกับธุรกิจของคุณ เรามีการสอบทานคุณภาพของผู้สอบ และปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงกับกฏหมายที่มีการอัพเดทตลอดเวลา

รับสอนบัญชี โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านบัญชีและภาษีในแต่ละประเภทธุรกิจ

ทำไมคุณถึงต้องเลือกเรียนกับเรา

  1. เป็นการเรียนตัวต่อตัว สามารถเลือกวัน เวลา และสถานที่ตามที่สะดวกได้
  2. เนื้อหาที่ปรับปรุงตามความต้องการของผู้เรียน ทำให้สามารถนำไปใช้กับธุรกิจได้จริง
  3. ราคาค่าสอนมีความเหมาะสม เมื่อเทียบกับคุณภาพของการสอน
ภาษีสำหรับผู้ประกอบการ

คอร์สที่ออกแบบมาเพื่อผู้ประกอบการที่ไม่ได้จบบัญชี และไม่มีความรู้ทางด้านบัญชีและภาษีมาก่อน สอนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

เราจะสอนทุกภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของคุณ เนื้อหาจะปรับตามธุรกิจของลูกค้า เพื่อให้คุณเข้าใจภาพรวมของภาษีและนำไปใช้ได้จริงกับธุรกิจของคุณ สอนเกี่ยวกับการทำงานในรูปแบบของบริษัททั้งฝั่งของรายได้ และค่าใช้จ่าย

พิเศษ: แถมแบบฟอร์มเอกสารที่จำเป็นสำหรับนิติบุคคล, VDO สอนยื่นภาษีประจำเดือน

การใช้โปรแกรมบัญชี
คอร์สนี้จะสอนการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปในการบันทึกบัญชี และปิดงบการเงินประจำปี โดยผู้เรียนสามารถเลือกโปรแกรมได้ดังนี้
– Express
– CD Organize
– Auto flight / Formula
– Peak account
– Flow Account
– Excel

*** ผู้เรียนจะต้องมีความพื้นฐานในการบันทึกบัญชี Dr. Cr. มาก่อน
สอนพิเศษบัญชี ในระดับมหาวิทยาลัย

สอนพิเศษบัญชีเพื่อทำเกรด สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่ต้องการเรียนพิเศษบัญชี เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาของวิชา เน้นสอนให้ทำความเข้าใจมากกว่าการท่องจำ โดยวิชาที่สอนมีดั้งนี้
 – บัญชีขั้นต้น
 – บัญชีขั้นกลาง 1 และ 2
– บัญชีขั้นสูง
 – บัญชีภาษีอากร
 – การบัญชีเพื่อการจัดการ

การจัดอบรมภายในองค์กร (In-house training) ทางด้านบัญชีและภาษี

บริการจัดอบรมทางด้านบัญชีและภาษีให้กับลูกค้าองค์กร เราคำนึงถึงผลตอบลัพท์ที่ได้จากการเข้าอบรมที่สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงาน และทำให้การทำงานของพนักงานในเรื่องของบัญชีและภาษีมีความรวดเร็วมากขึ้น

บริษัทฯ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยงานจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชีกับสภาวิชาชีพบัญชีและกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถเก็บชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางด้านบัญชี (CPD) ได้ ซึ่งถ้าบริษัทลูกค้าต้องการที่จะให้พนักงานเก็บชั่วโมง CPD ด้วยจะต้องอนุมัติหลักสูตรกับสภาวิชาชีพบัญชีก่อนวันจัดอบรมไม่น้อยกว่า 15 วัน

ตัวอย่างหลักสูตรที่เราเคยจัดให้กับลูกค้า

  • การจัดทำงบกระแสเงินสด
  • การบัญชีสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก
  • ประเด็นภาษีที่น่าสนใจ
  • การวิเคราะห์งบการเงิน
  • อยากเสียภาษีให้ถูกต้องเริ่มต้นอย่างไร
  • การจัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

 

#

รับทำบัญชี ยื่นภาษี


บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร ครบวงจร บริษัท ฯ ให้บริการท่านโดยทีมงานผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชียวชาญ

#

รับตรวจสอบบัญชี


ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชันนำ

#

รับจดทะเบียนธุรกิจ


รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒน์ กรมสรรพากร และประกันสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์

#

รับวางระบบบัญชี


รับวางระบบบัญชี ธุรกิจเปิดใหม่ ธุรกิจเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

#

รับคัดหนังสือรับรอง


บริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจากกรมพัฒน์แบบเร่งด่วนได้รับเอกสารภายใน 3 ชั่วโมง

#

รับสอนบัญชี


รับสอนบัญชี แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้