SAC Accounting Service
#ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม
ยินดีให้บริการ งานบัญชี คือหน้าที่ ของเรา


ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ท่านจะได้รับการบริการที่ดีที่สุดจากเราในอัตราค่าบริการที่ยุติธรรม


���������������������������������������������

#

รับทำบัญชี ยื่นภาษี


บริการรับทำบัญชี และภาษีอากร ครบวงจร บริษัท ฯ ให้บริการท่านโดยทีมงานผู้บริหารที่เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต มีความเชียวชาญ

#

รับตรวจสอบบัญชี


ตรวจสอบบัญชี โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้สอบบัญชีภาษีอากร ที่มีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์สอบบัญชี จากบริษัทตรวจสอบบัญชีชันนำ

#

รับจดทะเบียนธุรกิจ


รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกับกรมพัฒน์ กรมสรรพากร และประกันสังคม โดยผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์

#

รับวางระบบบัญชี


รับวางระบบบัญชี ธุรกิจเปิดใหม่ ธุรกิจเตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี

#

รับคัดหนังสือรับรอง


บริการคัดหนังสือรับรองและเอกสารจากกรมพัฒน์แบบเร่งด่วนได้รับเอกสารภายใน 3 ชั่วโมง

#

รับสอนบัญชี


รับสอนบัญชี แบบตัวต่อตัวหรือกลุ่มเล็ก ผู้เรียนสามารถกำหนดเนื้อหาที่ต้องการได้ เพื่อให้สามารถนำไปใช้จริงได้